Madhya Pradesh State Pharmacy Council

मध्यप्रदेश राज्य भेषजी परिषद्

(A statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

Council Members

Shri Sanjay Jain
(Chairman)
Shri Raju Chaturvedi
(Vice chairman)

 Registrar

Shri Shailendra Hinotiya

Council Members

1  Shri Ramratan Garg

2  Shri Goutam Chand

3  Shri Pawan Kumar Dubey

4  Shri Ashok jain

5  Shri Satendra Singh Chouhan

6  Shri Dev Kumar badjatiya

7 Shri Subhash chand Gulati